Finansiering i Husbanken

Signaturhagen Nøtterøy har grunnet sitt bokonsept blitt klassifisert som et forbildeprosjekt av Husbanken. Dette vil si at prosjektet er forhåndsgodkjent for Husbankens grunnlån.

Hva medfører dette for deg?
Dette gir deg som kjøper av bolig i Signaturhagen Nøtterøy mulighet til å søke om finansiering til Husbankens gunstige og forutsigbare betingelser. Det gis anledning til å søke om finansiering av inntil 80% av kjøpesummen, løpetid opptil 30 år og med avdragsfrihet på inntil 8 år. Renten er svært gunstig sammenlignet med tradisjonell bankfinansiering.

Sjekk rentenivå her

Det bemerkes at Husbanken vil foreta en individuell vurdering av den enkelte søknad, og at det i den forbindelse vil bli foretatt en kredittsjekk av lånesøker.

Bistand
Ønsker du å benytte deg av Husbankens gunstige tilbud om finansiering så vil Signaturhagens markedsansvarlig bistå med utfylling av skjema og sørge for behandling av dette.

Ta kontakt med markeds- og konseptansvarlig i Signaturhagen Bolig: maybritt@signaturhagen.no / 99 24 14 15.

Husbank - skjemautfylling

Last ned dokumenter

Søknadskjema Husbank-finansiering

Merk: det er utbygger Signaturhagen Bolig som må sende inn utfylt «Søknad om godkjenning som låntaker» til Husbanken. Derfor send inn utfylt skjema til maybritt@signaturhagen.no